Portfolio > Industry 1986-2015

Hazardous Fireman. 1988. Athens, Greece. 3ft x 6ft. Cibachrome transparency.
Hazardous Fireman. 1988. Athens, Greece. 3ft x 6ft. Cibachrome transparency.
Photography - Print - Cibachrome transparency.
3ft x 6ft.
1988
$3000